Ako to už u nás býva zvykom, poriadnu nálož informácií sme pre teba spracovali do dvoch častí blogu. V prvej sme sa pozreli na výhody a úskalia opravy, životnosť spotrebičov a na to, ako ti prenájom môže (nielen) preplatiť opravu. Dnes ti predstavíme spôsoby recyklácie elektroodpadu, ako a či opraviť stroje, víziu cirkulárnej ekonomiky a zelenšie zajtrajšky Európy.

Kam s elektroodpadom?

Rozhodne nie do komunálneho smetiaka. 

Keď už je isté, že tvoj spotrebič ukončil svoju púť, je čas na recykláciu. Prečo? 

Vďaka recyklácii sa získavajú druhotné suroviny, ktoré sa znova využijú na výrobu iných produktov. Z vytriedených spotrebičov sa ďalej spracovávajú drahé kovy, železné i neželezné kovy či plasty. Elektronické produkty v sebe okrem iného obsahujú veľa toxických látok, preto je zdraviu nebezpečné vyhodiť spotrebiče na iné miesto ako im určené. Nehovoriac o katastrofálnom znečistení, ktoré sa spôsobí nedbalým vyhodením elektronických produktov.

Batérie a malý elektroodpad

(do 25 cm), ako napr. telefóny, nabíjačky, fény, rýchlo-varné kanvice, žehličky, kulmy, žiarovky a pod., je ideálne zaniesť do najbližšej elektropredajne (prípadne aj supermarketu) a odovzdať ich. Nie, nemusíš sa báť, že si budeš musieť zakúpiť hneď aj nový produkt. Každý predajca, ktorý má v ponuke tieto produkty, je povinný ich aj zbierať.

A čo veľký elektrospotrebič?

Chladničky, práčky, televízory a pod.? Môžeš kontaktovať elektropredajňu, či ho akceptuje, alebo ho jednoducho zanes na najbližší zberný dvor

Pri kúpe nových elektrospotrebičov mnoho predajní ponúka odvoz starého výmenou za nový. 

Pre právnické osoby zabezpečuje bezplatný odvoz veľkých elektrospotrebičov, IT techniky, batérií a pod. spoločnosť Sewa

Nájdeme u nás tiež firmy, ktoré sa venujú mobilnému odvozu elektroodpadu.

Oprava strojov

Moderná výroba sa čoraz viac zameriava na udržateľnosť, pretože zavádza environmentálne, sociálne a riadiace normy. Pri zle fungujúcich strojoch a komponentoch môže totiž hroziť riziko úniku alebo spotreba väčšieho množstva elektrickej energie, čo zvyšuje negatívny vplyv na životné prostredie a koniec koncov, aj na hospodársky výsledok.

Nástroje, čerpadlá, motory, dosky plošných spojov, pneumatické zariadenia, zariadenia na manipuláciu s materiálom a pod. sú ideálnymi kandidátmi na zváženie opravy alebo renovácie pred nákupom nových - podporujúc tak úsilie o udržateľnosť, no nielen to.

Bojom proti vyhadzovaniu sa aj znižuje záťaž rozpočtov zbytočným zdvojovaním výdavkov na nové vysokohodnotné náhradné diely.

  • Analyzuj výhody opravy oproti výmene. Využi zoznamy prebytočných zásob a objav starší stroj, ktorý by sa dal repasovať, aby spĺňal kritériá pre dané odvetvie.
  • Oprava zároveň zamieňa potrebu likvidácie starej položky, pretože ak si kúpiš nový komponent, musíš vymyslieť, ako sa zbaviť starej časti.
  •  V prípade dielov po skončení životnosti, ktoré sa nedajú opraviť, hľadaj alternatívy na ich bezpečnú a legálnu recykláciu. Mnohé výrobky sú určené na demontáž s cieľom získať ťažké kovy alebo odstrániť toxické chemikálie, ktoré nepatria na skládku, do ovzdušia ani do vody.
  • Úspora nákladov na opravu sa môže pohybovať od 45 % do 65 % v porovnaní s nákladmi na nový komponent a na opravu sa často vzťahuje predĺžená záruka.
  • Mnohí považujú nákup nového za jednoduchšiu cestu. No zabezpečenie opravy a renovácie môže byť jednoduché a vyžadovať si menej úsilia, ako si myslíš. Ak ťa tlačí čas a informácie, vyhľadaj si externého odborníka, ktorý ti pomôže so situáciou.
  • Oprava znižuje množstvo odpadu a podporuje úsilie o regeneráciu a recykláciu. Poháňa skutočné zmeny smerom k dosiahnutiu cieľov udržateľnosti.

Európa vs. udržateľné rozhodnutia 

Posledné obdobie sa nesie nadnárodne v znamení udržateľnosti. No do akej miery?

V roku 2021 sa konkretizovala dlho očakávaná regulácia jednorazových plastov a Európska komisia vydala nariadenie o novom označovaní takýchto výrobkov. Účinnosť nadobudol aj súbor požiadaviek na eko-dizajn, ktorý stanovuje povinnosť pre výrobcov elektrických spotrebičov zabezpečiť dostupnosť náhradných dielov až 10 rokov po uvedení výrobku na trh. K ďalším novinkám poslednej doby patria zistenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá vypočítala, že globálna zmena daňovej politiky by bola najväčším impulzom pre prechod na obehové hospodárstvo. Európska komisia medzitým nedávno oznámila plány, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby bol celý rad výrobkov "recyklovateľný, opraviteľný a navrhnutý tak, aby vydržal dlhšie" v rámci plánu na zníženie množstva odpadu v celej EÚ o polovicu do roku 2030.

Poďme sa však bližšie pozrieť na predpisy, ktoré zabezpečia, že elektrické spotrebiče bude možné opraviť aj dlho po skončení ich životnosti. Podľa údajov Európskej komisie 70% spotrebiteľov v EÚ uprednostňuje opravu pred kúpou nového výrobku. Oprava dnešných výrobkov je však často nemožná alebo nemá ekonomický zmysel z mnohých dôvodov - nedostatok náhradných dielov alebo zložitá konštrukcia, kvôli ktorej nie je možné výrobky rozobrať bez špeciálneho náradia. Preto aj výrobky, ktoré by mohli ešte roky slúžiť, končia ako odpad a v dôsledku toho spoločnosť produkuje podstatne viac odpadu, ako je nevyhnutné.

V posledných rokoch sa v EÚ čoraz častejšie objavuje požiadavka zvrátiť tento negatívny trend zavedením "práva na opravu". Prvým krokom je súbor nariadení EÚ, ktoré stanovujú povinnosť výrobcov zabezpečiť dostupnosť náhradných dielov až 10 rokov po uvedení výrobku na trh. Výrobcovia budú tiež musieť zvážiť opravu výrobku už vo fáze konštrukčného návrhu, aby boli hlavné komponenty prístupné len s použitím základných nástrojov. Výsledkom týchto nariadení by mal byť okrem iného rozvoj trhu popredajných služieb, aby boli opravy "pokazených" spotrebičov uskutočniteľné a ľahko dostupné.

Má to však jeden háčik. Zatiaľ sa "právo na opravu" bude vzťahovať len na vybrané spotrebiče, ako sú práčky, umývačky riadu, chladničky a televízory. Pravdepodobne potrvá roky, kým sa podobná legislatíva bude vzťahovať napríklad na mobilné telefóny, notebooky a iné bežné zariadenia.

Uzavretie slučky aka cirkulárna ekonomika

Ak sa pozrieme na domáce spotrebiče, znamená to spojiť do jedného celku všetky fázy návrhu, výroby, používania a zhodnocovania/recyklácie/likvidácie výrobku s využitím opätovne použiteľných zdrojov, od druhotnej suroviny až po komponent. Európska komisia preto vyjadruje nový akčný plán rozvoja obehového hospodárstva, ktorý v súčasnosti skúma Európsky parlament. Prijatý balík opatrení stanovuje ambiciózne ciele, ako je zníženie počtu skládok, zníženie množstva potravinového odpadu, posilnenie separovaného zberu, predĺženie životnosti výrobkov, recyklovateľnosť a opravu domácich spotrebičov. Cieľom obehového hospodárstva v Európe je najmä zvýšenie prínosov z environmentálneho aj ekonomického hľadiska so schopnosťou rozvíjať spoločné synergie pre opätovné použitie druhotných surovín vďaka spracovaniu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Obehové hospodárstvo využíva začiatky a konce životných cyklov výrobkov a ohýba ich tak, aby vytvorili uzavretý cyklus. V rámci tejto slučky sa materiály používajú dlhšie, než sa opätovne spracujú na nové výrobky. Naopak, zavedený lineárny model výroby a spotreby je skôr priamka, na ktorej oboch koncoch je zabudovaná sociálna a ekologická deštrukcia.

Vízia? V mestských baniach zajtrajška sa bude zlato získavať zo starých počítačov, nie z rudy. Bavlna sa bude zbierať z dobre opotrebovaných košieľ, nie z polí. Kobalt sa bude spracovávať z rozbitých plochých televízorov, nie z milióna ton sutiny vyplavenej kyselinou. 

Príde ti to ako utópia? Vďaka tejto informácii možno uvidíš svetlo na konci tunela - medaily na olympijských hrách v Tokiu sú vyrobené zo zlata, striebra a bronzu získaného z elektronického odpadu!

.Bodka na záver

Oprava a predĺženie životnosti zariadenia (keď je to bezpečné a možné) namiesto likvidácie a výmeny má mnoho výhod. Odstraňuje náklady a nepríjemnosti spojené so zabezpečením recyklácie/likvidácie mnohých kusov veľkých zariadení, využíva menej zdrojov (materiály, uhlíková stopa pri preprave/dodávke veľkých a ťažkých zariadení) a je lacnejšie ako objednávanie nových zariadení. Predĺženie životnosti materiálov opravou a opätovným použitím zariadení je jedným zo spôsobov, ako môžeme prispieť k akčnému plánu udržateľnosti.

Shareo tím

Najnovšie blogy

Požičaj si a prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ