Čo spravíme s tvojimi osobnými údajmi? Dobre, že sa pýtaš. Lebo kto sa pýta, ten sa dozvie.

Keď sa pripojíš k Shareo komunite, zveruješ nám svoje informácie. Vieme, že zdieľať niekomu neznámemu osobné údaje, je aktom dôvery. A to neberieme na ľahkú váhu. Tento blog o bezpečnosti sme napísali preto, aby si vedel/a, aké údaje a prečo od teba zhromažďujeme, ako ich používame a ako ich chránime. Ak ti aj po prečítaní blogu a ochrany osobných údajov vzniknú akékoľvek ďalšie otázky, neváhaj nás kontaktovať.

Čo od teba potrebujeme a prečo?

Aby sme pomohli udržať Shareo bezpečným miestom na prenájom, vyžadujeme určité informácie na overenie tvojho účtu. Budú to nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a jeho dátum expirácie. Môžeme tiež zhromažďovať informácie z komunikácie, ktorú uskutočníš prostredníctvom platformy, informácie o tom, ako používaš aplikáciu a webové stránky, informácie o tvojej mobilnej sieti, IP adrese alebo operačnom systéme a nastaveniach telefónu. 

Súbory cookies používame na sledovanie tvojho pohybu na stránke, aby sme ju mohli v budúcnosti inovovať a poskytovať ti lepšie služby. Súbory cookies neukladajú tvoje bankové údaje a môžeš ich kedykoľvek vypnúť (hoci sa tým zníži kvalita tvojho používateľského zážitku). Presný spôsob závisí od nastavenia tvojho prehliadača alebo telefónu - skús vyhľadať položku Pomocník na paneli s nástrojmi prehliadača alebo prejdi do nastavení telefónu a zmeň ovládanie súborov cookies.

Ako používame tvoje informácie?

 • Aby si vedel/a plnohodnotne využívať službu Shareo, komunikovať s ostatnými používateľmi, mať prístup k zákazníckemu servisu, vedieť uzavrieť nájomnú zmluvu a dostávať od nás relevantné oznámenia a notifikácie.
 • Aby sme ťa mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo SMS, ak ti potrebujeme poslať informácie týkajúce sa tvojho Shareo účtu.
 • Aby sme udržali Shareo bezpečným miestom na prenájom a aby sme splnili naše zákonné povinnosti, používame údaje na vyhľadávanie v agentúrach na prevenciu podvodov, predchádzanie nezákonným činnostiam, vymáhanie našich podmienok poskytovania služieb a ďalších zásad či riešenie sporov.
 • Na zobrazenie produktov, služieb alebo nových funkcií, o ktorých si myslíme, že sa ti budú páčiť, v aplikácii, online alebo prostredníctvom textových správ a e-mailov.

S kým sa o ne delíme?

Nikdy sme nepredávali a nebudeme predávať tvoje údaje tretím stranám. Tvoje osobné údaje môžeme zdieľať iba:

 1.  Našim zamestnancom, ak ich potrebujú na výkon práce. Je to vždy len na základe vzniknutej potreby.
 2. Používateľom (iba nevyhnutné údaje pre riadne uskutočnenie prenájmu), s ktorými si uzavrel/a zmluvu o prenájme, na účely komunikácie a pre uľahčenie prenájmu.
 3. Spracovateľovi platieb, ktorý uchováva údaje z tvojich prenájmov u nás na účely overenia tvojej platby.
 4. V prípade potreby na účely dodržiavania predpisov regulačných orgánov, presadzovania našich podmienok poskytovania služieb alebo iných dohôd a ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti nás, našich zákazníkov alebo iných osôb.

Kde uchovávame tvoje údaje?

Tvoje súkromie berieme vážne. Preto sa informácie, ktoré nám poskytneš, prenášajú pomocou protokolu SSL, bezpečného šifrovania, ktoré webové stránky používajú na prenos čísel kreditných kariet.

Je to teda skutočne bezpečné?

Mnohí majú pri zdieľaní svojich údajov obavy, aby ich informácie zostali súkromné. Táto obava nie je vôbec od veci, ale spoločnosť, ktorá si váži samu seba a skutočne chce podávať špičkové služby, si získa rešpekt svojich zákazníkov, iba ak zachová súkromie ich informácií. 

Dôvera sa buduje v okamihu, keď zákazník začne zadávať svoje informácie do polí formulára na webovej stránke. Zdieľaním týchto informácií s tretími stranami by sme ohrozili celé fungovanie spoločnosti. A žiadna spoločnosť, ktorá si váži samu seba, sa takýmto konaním nestrelí do nohy. 

V každom prípade, vždy máš právo na stiahnutie tvojich informácií, ich modifikovanie a pod. (viac o všetkých tvojich právach sa dozvieš tu). 

A čo samotný prenájom? Ako sa tam garantuje bezpečnosť? 

Našou prioritou je poskytnúť pocit bezpečia a aby všetky prenájmy išli hladko ako po masle. Robíme to prostredníctvom niekoľkých krokov:

 •  Overenie používateľa pri registrácii a poskytnutím základných údajov o osobe.
 • Overenie nájomcu pri platbe a odovzdaní prenajatej veci - každý prenajímateľ bude musieť skontrolovať totožnosť nájomcu s údajmi v našom systéme podľa jeho dokladu totožnosti a súčasne bude môcť aj vizuálne skontrolovať jeho totožnosť podľa fotografie z dokladu totožnosti. V prípade, že nájomca odmietne dať prenajímateľovi k nahliadnutiu preukaz totožnosti za účelom kontroly údajov, odporúčame každému prenajímateľovi zrušiť tento prenájom a neodovzdať nájomcovi svoju vec určenú na prenájom.
 • Nakoľko sú všetky platby realizované iba prostredníctvom Shareo a online platobných brán, tak údaje o majiteľovi bankového účtu, z ktorého bol uhradený prenájom, sú tiež plnohodnotným identifikátorom.
 • Bez všetkého vyššie uvedeného nie je možné zrealizovať prenájom pre zachovanie maximálnej bezpečnosti
 • Ukladanie komunikácie z chatu prostredníctvom aplikácie/webu pre prípad riešenia sporov.
 • Hodnotenie hviezdičkami a recenzie – spätná voľba je dôležitým ukazovateľom dôveryhodnosti prenajímateľov i nájomcov. Po ukončení prenájmu budú obaja používatelia požiadaní, aby poskytli hodnotenie hviezdičkami s možnosťou komentára. Hodnotiaci systém zabezpečuje vyššiu úroveň komfortu pre všetkých používateľov pri každom prenájme.

Záver

Ak ťa aj naďalej sprevádzajú pochybnosti - mlčať tentokrát nie je zlato. Pýtaj sa a my ti radi objasníme všetky tvoje otázky a pripomienky. Kontaktuj nás  na info@shareo.sk alebo využi náš kontaktný formulár a my sa ti v krátkej dobe ozveme. 

Ďakujeme za tvoju dôveru!

Shareo tím

Najnovšie blogy

Požičaj si a prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ