Shareo je tzv. peer-to-peer platforma na prenajímanie hnuteľných vecí. Spájame ľudí, ktorí vlastnia veci s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Naše služby aktuálne ponúkame na území Slovenska.

Ak si chceš niečo prenajať, tak ti stačí:

 • Vytvoriť si profil.
 • Nájsť vec, ktorú zháňaš.
 • Rezervovať si ju na konkrétny termín.
 • Vyzdvihnúť vec od prenajímateľa.
 • Užiť si prenájom.
 • Vrátiť vec prenajímateľovi.

Pokiaľ napríklad práve tvoríš stavebný projekt, ručného náradia alebo rôznej mechanizácie nie je nikdy dosť. Ak si zase športový typ, tak u nás nájdeš rôzne športové pomôcky, či už pre letné alebo zimné športy. Možno si tiež s obľubou užívaš čas na záhrade alebo miluješ cestovanie. Výber produktov v týchto kategóriách je skutočne pestrý.

Tiež sa môžeš inšpirovať v ostatných kategóriách, ktoré sme pre teba poctivo pripravili v rámci záberu nášho trhu.

Na čo si spomenieš, to ti požičiame, kreativite sa medze nekladú! (Samozrejme s výnimkou všetkého nezákonného. :) )

So službou Shareo máš k dispozícii digitálny marketplace, ktorý ti umožňuje rýchlo vyhľadávať a porovnávať veci na prenájom na základe rozpočtu a lokality.

Shareo zlepšuje dynamiku ekonomiky a finančnú situáciu jednotlivcov i firiem prostredníctvom prenájmu nedostatočne využívaných vecí. So Shareo je prenájom absolútne jednoduchý, transparentný a realizovateľný iba pár kliknutiami. 

Tradičné požičovne často nemajú vlastné webové stránky alebo transparentne nezverejňujú ceny a dostupnosť.

Klasický prenájom väčšinou zahŕňa:

 • Obvolávanie či návštevu rôznych požičovní s cieľom zistiť ceny a dostupnosť.
 • Browsovanie viacerých webových stránok kvôli kontrole recenzií.
 • Cestovanie za prenájmom do sídla požičovní, ktoré často nie sú blízko tvojho bydliska.
 • Vypĺňanie a podpisovanie papierov s nejasnými dohodami.

Áno, presne tak. Shareo môžu skutočne používať VŠETCI. A to, samozrejme, v oboch smeroch - ako na strane prenajímateľa, tak aj na strane nájomcu. 

Práve toto bolo naším cieľom, aby sme dosiahli plnohodnotné využívanie a maximálne naplnenie strany ponuky i dopytu na našej platforme. Shareo poskytuje nový a širší trh potenciálnych zákazníkov, navyše v online svete.

Podnikavé duše určite vedia, že nie je nič lepšie, ako nájsť možnosti pasívneho zárobku v kontexte ekonomického rastu, ktoré ti tak vykryjú aj ťažšie časy či obdobia, keď máš práce menej. 

V tomto momente mnohé z tvojich vecí pravdepodobne ležia nevyužité v garáži alebo zbierajú prach v podkroví a nezarábajú ti peniaze.

Funguje na akomkoľvek zariadení ako počítač, mobil a tablet. K správnemu fungovaniu potrebuješ iba prístup na internet.

Pokiaľ sa chceš zaregistrovať ako prenajímateľ či nájomca, tak klikni v hornej lište na pravej strane na ikonku ,,Registrácia“ a vyplň všetky povinné údaje.

Našou prioritou je zabezpečiť, aby sa používatelia služby Shareo cítili na tejto platforme bezpečne.

Shareo overenie pozostáva z viacerých krokov:

 •  Overenie používateľa pri registrácii

Pri registrácii na Shareo bude musieť každý prenajímateľ i nájomca poskytnúť základné údaje o jeho osobe (právnická aj fyzická osoba). 

Zároveň prebehne overenie prostredníctvom jeho emailu.

 • Overenie nájomcu pri platbe a odovzdaní prenajatej veci

Každý prenajímateľ bude musieť skontrolovať totožnosť nájomcu s údajmi v našom systéme podľa jeho dokladu totožnosti a súčasne bude môcť aj vizuálne skontrolovať jeho totožnosť podľa fotografie z dokladu totožnosti. V prípade, že nájomca odmietne dať prenajímateľovi k nahliadnutiu preukaz totožnosti za účelom kontroly údajov, odporúčame každému prenajímateľovi zrušiť tento prenájom a neodovzdať nájomcovi svoju vec určenú na prenájom.

Nakoľko sú všetky platby realizované iba prostredníctvom Shareo a online platobných brán, tak údaje o majiteľovi bankového účtu, z ktorého bol uhradený prenájom, sú tiež plnohodnotným identifikátorom.

Bez všetkého vyššie uvedeného nie je možné zrealizovať prenájom pre zachovanie maximálnej bezpečnosti.

 • Hodnotenie hviezdičkami a recenzie

Platforma Shareo si zakladá na spätnej väzbe. Po ukončení prenájmu budú obaja používatelia požiadaní, aby poskytli hodnotenie hviezdičkami s možnosťou komentára. Hodnotiaci systém zabezpečuje vyššiu úroveň komfortu pre všetkých používateľov pri každej výmene.

Preto aj teba vyzývame k hodnoteniu opačnej strany, čím pomôžeš ďalším užívateľom pri budúcich prenájmoch vybrať si tých správnych partnerov.  

Všetky tieto metódy poskytujú používateľom istotu, že protistrana je tým, za koho sa vydáva. Všetky informácie sú bezpečne uložené a nie sú zdieľané bez tvojho predchádzajúceho súhlasu. Výnimkou sú prípady, keď sú tieto údaje potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov, ktoré sleduje Shareo alebo nájomca, resp. prenajímateľ, a prípadov, keď sme povinní tieto údaje poskytnúť tretím osobám na základe platných, všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo keď ich potrebujeme poskytnúť tretej strane za účelom splnenia našich zmluvných povinností.

Shareo tiež ukladá všetky komunikácie z chatu prostredníctvom aplikácie/webu pre prípad riešenia sporov.

Používanie aplikácie Shareo je pre nájomcu úplne ZADARMO!

Nájomca platí iba samotnú hodnotu prenájmu uvedenú v inzeráte. Príležitostne tiež hodnotu doplnkových služieb ako doprava, montáž, spotrebný materiál a pod., a to iba ak sú súčasťou inzerátu prenajímateľa a boli dohodnuté ako súčasť objednávky s prenajímateľom.

Od začiatku, a to aj pred samotným zaslaním žiadosti o rezerváciu, sa komunikuje cez Shareo chat. Tu si môžete spoločne dohodnúť všetky detaily ohľadne produktu alebo samotného prenájmu. Pokiaľ dostaneš do Shareo chatu nejakú správu, tak automaticky dostaneš aj emailovú notifikáciu o tejto správe. 

Telefonický kontakt na prenajímateľa budeš mať k dispozícii v detaile objednávky a to až po tvojej úhrade, ktorá je možná vždy najskôr 3 dni pred samotným prenájmom. Slúži hlavne na účel finálneho prevzatia/vrátenia požičanej veci, v prípade meškania na dohodnutý termín prevzatia/vrátenia alebo v prípade, ak sa neviete nájsť na dohodnutom mieste stretnutia a pod.

Chceme však upozorniť, že v rámci komunikácie je zakázané vymieňať si akékoľvek kontaktné údaje ako: telefónne číslo, email, odkaz na iné webstránky a podobne. Komunikácia musí prebiehať iba v rámci Shareo OP.

So Shareo je vytváranie rezervácií a prenajímanie vecí veľmi jednoduché!

 1. Registruj sa – Vytvoriť rezerváciu môže iba registrovaný nájomca. 
 2. Nájdi produkt – Najskôr začni s hľadaním produktu, ktorý vyhovuje tvojim potrebám a peňaženke. Môžeš tak spraviť v širokej palete pripravených kategórií, alebo iba jednoducho vyhľadaj produkt podľa názvu a lokality, ktoré ti vyhovujú.
 3. Porovnaj  - Následne si porovnaj produkty a prípadné dodatočné podmienky prenajímateľov, ako sú napríklad časy vyzdvihnutia/vrátenia a podobne.
 4. Rezervuj – Ak si si už vybral/a z ponuky, tak jednoducho vytvor a odošli rezerváciu na prenajímateľa. Stačí si pri konkrétnom produkte navoliť želaný termín prenájmu (vyzdvihnutie a vrátenie) a odoslať žiadosť. 

PS: Pokým nie je rezervácia schválená prenajímateľom, nič neplatíš! Vždy platíš až najskôr 3 dni pred samotným prenájmom. Pre detailné zoznámenie sa s postupom platby si pozri „Kedy zaplatím cenu prenájmu (a prípadnú kauciu + kedy mi bude vrátená)?“.

Tvoja žiadosť o rezerváciu je aktívna nasledovných 24 hodín. Tzn. prenajímateľ má možnosť v tomto termíne tvoju rezerváciu buď schváliť alebo zamietnuť. Pokiaľ neurobí ani jedno z toho, tak sa tvoja žiadosť o rezerváciu automaticky po tomto limite zruší.

To, že máš rezerváciu, ešte neznamená, že nemôžeš mať súčasne vytvorené aj iné rezervácie na iné produkty. Prenájmom sa medze nekladú!

Ak bola tvoja žiadosť schválená, si už iba krok od prenájmu. Po schválení žiadosti ti príde automaticky e-mail, kde už dostaneš ďalšie pokyny.

Pokiaľ ale bola tvoja žiadosť zamietnutá, alebo nebola do 24 hodín schválená, tak je potrebné urobiť rezerváciu znova na iný termín, alebo skúsiť rezervovať u iného prenajímateľa.

To je nám samozrejme ľúto, no vieme, že máš pádny dôvod na zrušenie rezervácie. A preto sa nemusíš báť, aj na tento prípad existuje riešenie.  

Stačí, ak sa dostaneš do svojich aktuálnych rezervácií a tam zaklikneš zrušenie schválenej rezervácie. 

 • Ak urobíš zrušenie rezervácie pred tvojou úhradou prenájmu, tak je pre teba bezplatné.
 • Ak však zrušíš rezerváciu v čase po tvojej úhrade  prenájmu, tak ti bude účtovaný storno poplatok štandardne vo výške 30% z ceny rezervovaného prenájmu.

Prečo storno poplatok? Prenajímateľ počíta s tým, že v tomto čase rezervuje danú vec exkluzívne pre teba a teda neschvaľuje iné rezervácie na toto obdobie.

Viac o storno poplatkoch sa dočítaš TU.

Dôležité je, aby mali obe strany zariadenia s prístupom na internet.

Odovzdanie veci prenajímateľom a prebratie veci nájomcom:

 1. Obe strany –  sa stretnú na vopred dohodnutom mieste v dohodnutom čase. Potom stačí nasledovať pokyny Shareo aplikácie.
 2. Prenajímateľ – skontroluje a potvrdí identitu nájomcu podľa dokladu totožnosti s údajmi o nájomcovi, ktoré má v tomto kroku k dispozícii v aplikácii Shareo.
 3. Obe strany –  si spolu skontrolujú vec, či jej aktuálny stav zodpovedá stavu z inzerátu. Následne prenajímateľ zaškolí nájomcu do používania. Ideálne je, ak si používanie a funkcie vedia predviesť priamo na mieste, a teda aj otestovať funkčnosť prenajímanej veci.
 4. Nájomca – popíše aktuálny stav prenajímanej veci, či jej stav zodpovedá stavu z inzerátu alebo tiež pridá poznámky ako napr. zjavné vonkajšie poškodenia, nefunkčnosť nejakej z funkcií a podobne. Samozrejme, je vhodné si tento popis najskôr odkomunikovať spolu s prenajímateľom a vložiť ho tam po spoločnom odsúhlasení. Nájomca týmto potvrdzuje prebratie danej veci.
 5. Prenajímateľ – už iba potvrdí odovzdanie prenajímanej veci, čím aj automaticky potvrdí správnosť popisu aktuálneho stavu zo strany nájomcu. Prenajímateľ týmto potvrdzuje odovzdanie danej veci.

Upozornenie – Odporúčame neodovzdať alebo neprebrať veci pokiaľ napr.:

 • Nájomca odmietne ukázať prenajímateľovi doklad totožnosti a nie je teda možné overenie jeho identity.
 • Pri odovzdaní prenajímateľom prenajímaná vec prejavuje zjavné známky takého poškodenia, ktoré môžu ohroziť život a zdravie alebo je zjavné, že je zariadenie vo veľmi zlom technickom stave, a teda hrozí jeho porucha. 

Vrátenie veci nájomcom a prebratie veci prenajímateľom:

 1. Obe strany –  sa stretnú na vopred dohodnutom mieste v dohodnutom čase. Potom už iba stačí nasledovať pokyny Shareo aplikácie.
 2. Obe strany –  si spoločne skontrolujú vec, či jej aktuálny stav zodpovedá stavu z prvotného odovzdania. Ideálne je, ak si vedia priamo na mieste otestovať funkčnosť prenajímanej veci.
 3. Prenajímateľ – popíše aktuálny stav prenajímanej veci, či jej stav zodpovedá stavu z prvotného odovzdania alebo tiež pridá poznámky ako napr. poškodenia, nefunkčnosť a podobne. Tiež je v tomto kroku možné v prípade poškodenia strhnúť určitú sumu zo zaplatenej kaucie alebo zakliknúť informáciu o meškaní nájomcu s vrátením prenajatej veci. Prenajímateľ týmto potvrdzuje prebratie danej veci.
 4. Nájomca – už iba potvrdí odovzdanie prenajímanej veci, čím aj automaticky potvrdí správnosť popisu aktuálneho stavu zo strany prenajímateľa. Nájomca týmto potvrdzuje odovzdanie danej veci

Vyčistenie veci: 

 • Je povinnosťou prenajímateľa odovzdať nájomcovi vec riadne vyčistenú.
 • Na druhej strane je nájomca povinný túto vec vrátiť v totožnom stave, v akom ju prebral, teda opäť riadne vyčistenú.

Štandardné miesto prevzatia/vrátenia veci je adresa prenajímateľa, ktorá je zverejnená pri inzeráte. Preto je povinnosťou nájomcu prísť na túto adresu. Zmenená môže byť iba na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Tieto skutočnosti si môžete vzájomne dohodnúť buď cez Shareo chat alebo telefonicky (kontakt bude sprístupnený v detaile objednávky hneď po tvojej úhrade nájmu).

Predĺženie doby prenájmu:

Pokiaľ potrebuješ predĺžiť dobu prenájmu, je ideálne najskôr kontaktovať prenajímateľa a dohodnúť sa s ním, či je toto predĺženie z jeho strany možné. 

Pokiaľ sa dohodnete, tak ti stačí otvoriť si v Shareo aplikácii tvoju rezerváciu, odoslať žiadosť o predĺženie doby prenájmu priamo na prenajímateľa, počkať na jeho schválenie a ostáva už iba doplatiť zvyšné nájomné.

Vec je vrátená neskôr ako bol dohodnutý čas:

Pokiaľ meškáš na odovzdanie veci viac ako 30min. a nepožiadal/a si prenajímateľa o predĺženie doby prenájmu, tak má prenajímateľ nárok na pokutu. Tá sa zvyšuje s každou začatou hodinou po dohodnutom termíne spätného odovzdania veci.

Viac sa dočítaš v OP a zozname pokút.

Áno, môžeš. S výnimkou, ak s tým prenajímateľ vyslovene nesúhlasí a má tieto podmienky stanovené vo svojom inzeráte, uvedie to do protokolu pri odovzdaní prenajímanej veci a podobne.

Treba si však uvedomiť, že hmotnú zodpovednosť preberáš ty a v prípade, že túto vec poškodí tvoj kamarát, kolega a pod., tak vymáhanie škody bude riešené s tebou, nie s nimi. 

Pokiaľ príde k takejto situácii, tak ideálnym riešením je, ak sa s prenajímateľom dohodnete na adekvátnej náhrade škody. Tzn. stanoví sa, či bola vec poškodená zavinením nájomcu a teda akú čiastku musí nájomca prenajímateľovi uhradiť ako náhradu spôsobenej škody.

Pokiaľ bola prenajímateľom požadovaná kaucia, tak suma, na ktorej si sa dohodol s prenajímateľom, ti bude strhnutá z kaucie. Stačí, ak prenajímateľ v procese vrátenia zaznačí túto sumu v aplikácii.

Pokiaľ je dohodnutá suma vyššia ako bola požadovaná kaucia, tak sa ti strhne celá kaucia, prevedie sa na účet prenajímateľa a zvyšok sumy si odovzdáte v hotovosti alebo prevodom na účet podľa vzájomnej dohody.

Úhrada prenájmu i kaucie je realizovaná vždy pred začiatkom prenájmu a to dvoma spôsobmi.

To, aký spôsob bude použitý v jednotlivých prípadoch, môžeš nájsť v tabuľke:

Typ platby: Platba kartou - Predautorizácia (ak je medzi úhradou a ukončením prenájmu menej ako 7 dní):

Úhrada je vykonaná v čase, kedy realizuješ samotnú platbu.

 • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za menej ako  3 dni od vytvorenia a schválenia rezervácie prenajímateľom, tak dostaneš hneď možnosť uhradiť potrebnú sumu. 
 • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za viac ako 3 dni od vytvorenia a schválenia rezervácie prenajímateľom, tak dostaneš 3 dni pred samotným prenájmom e-mail s pokynmi na úhradu.

Typ platby: Platba kartou - Uloženie karty (ak je medzi úhradou a ukončením prenájmu viac ako 7 dní):

Úhrada je realizovaná automaticky na základe údajov z tvojej platobnej karty, ktoré si zadal pri vytvorení žiadosti o rezerváciu.

 • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za menej ako 2 dni od vytvorenia rezervácie, tak peniaze sa ti strhnú okamžite po schválení rezervácie prenajímateľom.
 • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za viac ako 2 dni od vytvorenia rezervácie a schválenia prenajímateľom, tak ti peniaze budú strhnuté z účtu až približne 2 dni pred samotným prenájmom.

Tzn. celá hodnota prenájmu a kaucie je uhradená pred samotným začiatkom prenájmu a bez tejto úhrady nie je možné realizovať samotný prenájom.

Vrátenie kaucie:

Po úspešnom ukončení prenájmu ti pošle Shareo sumu kaucie v nasledovných 1-2 pracovných dňoch. V ojedinelých prípadoch tento proces môže trvať do max. 7 pracovných dní. 

Pripísanie peňazí na tvoj účet môže trvať 1-2 pracovné dni v závislosti od toho, v akej banke máš účet. Pokiaľ nedostaneš v tomto termíne peniaze, je potrebné okamžite kontaktovať Shareo a my to obratom vyriešime.

Požičaj si či prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ.