Cenník služieb

Máš chaos v tom, ako funguje cenník Shareo? Matematika nemusí byť tvoja silná stránka, aby si si ľahko a rýchlo vedel/a vypočítať tvoj zisk. Odmeňovací systém služby sme spravili jednoduchý a transparentný. Na konkrétnych prípadoch ti vysvetlíme, ako sa dopracuješ k tvojej výslednej odmene, či už požaduješ kauciu alebo nie.

Nájomca: neplatí žiadne poplatky (iba cenu prenájmu a doplnkových služieb prenajímateľa uvedených v inzeráte)
Prenajímateľ: Platí poplatky iba zo zrealizovaných a ukončených prenájmov a to nasledovne.

Poplatok 15% z hodnoty prenájmu a doplnkových služieb
O tento poplatok je ponížený zisk prenajímateľa z prenájmu.

Poplatok 2% z hodnoty kaucie (iba pri dlhodobých prenájmoch a ak bola požadovaná prenajímateľom – čítaj ďalej (*1))
O tento poplatok je ponížený zisk prenajímateľa z prenájmu.

Doplňujúce informácie

(*1) VYSVETLENIE: Tento poplatok platí iba vtedy, ak samotný prenájom trvá viac ako 5 dní či 7 dní. Prečo viac ako práve 5 až 7 dní? Lebo v prípade krátkodobého prenájmu vieme použiť platobnú metódu dočasného zablokovania peňazí na účte nájomcu (tzv. predautorizácia platby). Tzn. peniaze zostanú síce na účte nájomcu, ale nemôže nimi ďalej disponovať, až kým nedáme z nášho systému pokyn, že prenájom bol riadne ukončený. V tomto prípade nemusí nikto platiť žiadne poplatky platobnej bráne za hodnotu kaucie. Táto možnosť je však limitovaná maximálne 7 dňami a začína plynúť termínom úhrady nájomcom.
- 5 dní je v prípade, ak bol prenájom dohodnutý dlhšie vopred (nájomcovi pošleme 3 dni pred termínom prenájmu link na úhradu, ktorú musí zrealizovať do 24 hodín).
- Až 7 dní to môže byť v prípade, ak bol prenájom dohodnutý napr. v ten istý deň, kedy začína samotný prenájom (v tomto prípade pošleme nájomcovi link na úhradu okamžite, ktorú musí zrealizovať do termínu začiatku prenájmu).

Pre lepšiu predstavivosť si pozri nasledovné prehľady s detailným vysvetlením:

Detail platieb
Príklad zisku prenajímateľa (bez kaucie)

Prenajímateľ prenajme nájomcovi stavebný stroj na dva dni v celkovej hodnote prenájmu 100,-€ (za oba dni). Prenajímateľ nepožaduje od nájomcu žiadnu vratnú kauciu.

Celková hodnota prenájmu 100 €
Celková hodnota kaucie (požadovaná prenajímateľom) 0 €
Zisk prenajímateľa (po odpočítaní poplatkov) 85 €
Vzorec výpočtu: 100 € - (100 € * 15%) = 85 €
(zisk prenajímateľa)
Príklad zisku prenajímateľa (s kauciou – do 7dní od úhrady po ukončenie prenájmu)

Prenajímateľ prenajme nájomcovi stavebný stroj na dva dni v celkovej hodnote prenájmu 100€ (za oba dni). Prenajímateľ tiež požaduje, aby nájomca zaplatil vratnú kauciu v celkovej hodnote 300€.
V tomto prípade prebehla úhrada za prenájom dva dni pred začiatkom prenájmu a samotný prenájom trvá ďalšie dva dni a preto sa NEstrhnú prenajímateľovi z jeho zisku 2% z hodnoty kaucie. (medzi úhradou a ukončením prenájmu ubehlo menej ako 7 dní).

Celková hodnota prenájmu 100 €
Celková hodnota kaucie (požadovaná prenajímateľom) 300 €
Zisk prenajímateľa (po odpočítaní poplatkov) 85 €
Vzorec výpočtu: 100 € - (100 € *15%) = 85 €
(zisk prenajímateľa)
Príklad zisku prenajímateľa (s kauciou – viac ako 7dní od úhrady po ukončenie prenájmu)

Prenajímateľ prenajme nájomcovi stavebný stroj na osem dní v celkovej hodnote prenájmu 400€ (za osem dní). Prenajímateľ tiež požaduje, aby nájomca zaplatil vratnú kauciu v celkovej hodnote 300€.
V tomto prípade prebehla úhrada za prenájom 2 dni pred začiatkom prenájmu a samotný prenájom trvá 8 dní a preto sa strhnú prenajímateľovi z jeho zisku aj 2% z hodnoty kaucie. (medzi úhradou a ukončením prenájmu ubehlo viac ako 7 dní).

Celková hodnota prenájmu 400 €
Celková hodnota kaucie (požadovaná prenajímateľom) 300 €
Zisk prenajímateľa (po odpočítaní poplatkov) 334 €
Vzorec výpočtu: 400 € - (400 € *15%)-(300*0,02%)= 334 €
(zisk prenajímateľa)
Zoznam pokút