V prvej časti sme si predstavili prvé dva piliere filozofie udržateľného života, ktorá pozostáva z aplikácie metód Rethink (Prehodnoť), Refuse (Odmietni), Reduce (Zredukuj), Recycle (Recykluj), Reuse (Opätovne použi), Repair (Oprav) do každodenných činností < a plánovania. Teraz sa pozrieme na zvyšné body, ktoré sa rovnako významne podieľajú na ochrane planéty a tým pádom, aj nás samotných. 

3. Reduce | Zredukuj

Čo sa týka odmietania už spomínaných výrobkov v predchádzajúcej časti, byť stopercentný/á je (zatiaľ!) veľmi ťažké, ale môžeš aspoň výrazne znížiť spotrebu. 

Zredukuj používanie plastových materiálov

Vyberaj si výrobky z prírodných vlákien a materiálov. Na výrobu plastov, polyesteru, nylonu a iných syntetických materiálov na oblečenie či iné produkty sa používa obrovské množstvo ropy a chemikálií. Nehovoriac o vyprodukovanom odpade. Existujú najrôznejšie druhy plastov so zložitými názvami: polyetyléntereftalát (PET – z neho sa vyrábajú fľaše), polyvinylchlorid (PVC – slúži na výrobu záhradnej hadice, vinylových dosiek, rúr a topánok z umelej kože), polystyrén, nylon (oblečenie), a podobne. To všetko sú plasty.

Najmä v oblasti kozmetiky dokážeme zredukovať plastový odpad. Takmer všetky kozmetické prípravky sú v plastových obaloch a po skončení sa "vyhadzujú". Zachráňme seba aj prírodu pred toxínmi a plastovým znečistením. Kúpiť si môžeš prírodný šampón vo veľkých fľašiach či tuhý šampón, namiesto tekutého mydla si zaobstaraj ,,old-schoolový“ blok mydla, a podobne. Vyber si kefu na vlasy, gumičky do vlasov, zubnú kefku a holiaci strojček, ktoré sú vyrobené z iných materiálov ako z plastu.

Plastový odpad v mori

Vlož filter do práčky

Vedel/a si, že pri každom praní syntetického textilného výrobku sa tisíce vlákien dostanú do našich vodných tokov? O chemických farbiacich technikách používaných na výrobu nášho oblečenia ani nehovoriac. Syntetické (čítaj: plastové) vlákna pôsobia ako špongia na kovy a chemikálie. Ryby ich vnímajú ako planktón a vlákna s toxínmi zostávajú v rybách celé mesiace. Tou ideálnou alternatívou pre naše oblečenia a iné textilné výrobky môže byť pôvod z organickej bavlny, konope, bambusu alebo eukalyptu. 

Čo sa ešte dá zredukovať

Potraviny hľadaj na miestach, kde sa používa menej obalov - napríklad na lokálnom trhu, alebo ak ti to dovoľuje situácia, skús si vypestovať vlastné.

Filtruj vodu (pomocou filtra na vodovodnom kohútiku alebo opakovane použiteľnej fľaše na vodu).

Nakupuj u predajcov, ktorí sa nachádzajú v tvojej blízkosti, aby sa eliminovala dlhá logistická púť balíka z lietadla na loď, trajekt, kamión, atď. až ak prahu tvojich dverí. 

Ak objednávaš cez internet, v mnohých prípadoch vieš požiadať odosielateľa, aby použil čo najmenej obalov a bez plastovej pásky.

Dve ženy nakupujúce v bezobalovom obchode

Zredukuj využívanie zdrojov

Zníž spotrebu energie a vlastnú uhlíkovú stopu tým, že budeš nakupovať lokálne. Choď pešo, bicykluj, požičaj bicykel, zdieľaj jazdy, využívaj verejnú dopravu, zhasínaj svetlá, keď ich nepoužívaš, prejdi na úspornejšie žiarovky, obmedz cesty lietadlom, zníž spotrebu mäsa a rýb a menej plytvaj potravinami. Zníž množstvo spotrebovaného papiera. Čítajte online noviny, blogy, elektronické knihy. 

Povedz nie potvrdenke v bankomate. Potrebuješ vytlačený účet na všetko, čo kupuješ? Papier je často bielený a atrament je plastový. Ten často končí s organickými látkami a ďalej znečisťuje pôdu. Zachráň strom, aby sa mohlo absorbovať viac uhlíka, nechaj si účet v digitálnej podobe.

Zredukuj množstvo chemikálií

Čistiace prostriedky, kozmetické výrobky a plastové výrobky sú často nabité toxínmi, škodlivými pre planétu aj pre vás. Prečo ich používať? Dnes existuje nespočetné množstvo alternatív na prírodnej báze bez toxických látok v dostupných cenových reláciách. 

Zredukuj nákup nových vecí

Absolútne zlaté pravidlo, ktoré zadáva smer udržateľného správania. Naše zdroje sú obmedzené. No my sa správame, akoby boli nevyčerpateľné. Nenakupuj nové. Nakupuj už existujúce, alebo si to jednoducho požičaj.

Symbol miesta na uloženie odpadu k recyklácii

4. Recycle  |  Recykluj 

Opätovné použitie (reuse) a recyklácia sú často zamieňané pojmy. Rozlíšenie týchto pojmov je, že opätovné použitie zahŕňa použitie toho istého výrobku v jeho pôvodnej forme na rovnaký alebo iný účel. Recyklácia je proces a zahŕňa premenu jedného výrobku na nový výrobok tak, aby sa materiálom neplytvalo. No pamätaj, najskôr skús aplikovať Refuse (Odmietni) a až potom Recycle.

Zase tie plasty

Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov (či nikdy) a tvoria až 11% nášho odpadu. Sú všadeprítomné. Nachádzajú sa v potravinárskom priemysle, v našom oblečení, kozmetike, a podobne. Štvorčlenná rodina ročne vyprodukuje až cca 150 kg plastov.

V porovnaní s výrobou nového plastového výrobku sa pri výrobe z recyklovaného materiálu spotrebuje menej vody, fosílnych palív a ťažby zdrojov. Recykláciou jednej plastovej fľaše ušetríme energiu, ktorú by sme spotrebovali pri svietení LED žiarovkou počas 18 hodín.

Nevieš nikdy, čo patrí a čo nepatrí do žltého kontajnera? Dáme ti nápovedu:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín, plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov a pod.

ÁNO: výrobky označené 01 PET, 02 PE-HD, 03 PVC, 04 PE-LD, 05 PP, 06 PS (polystyrén), 07 O (ostatné kovy).

ÁNO: kovy (40 FE - železo, 41 ALU - hliník, kompozity 84 C/PAP – tetrapak (papier + plast + hliník).

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan.

Nezabúdaj však, že plast sa dokáže recyklovať iba v nižšej miere, respektíve do inej formy ako pôvodnej. A to tiež iba jeden alebo dva razy, potom sú príliš krehké a treba ich vyhodiť na skládku. To znamená, že každý plastový predmet aj tak nakoniec skončí na skládke. A preto je nevyhnutné smerovať rozhodnutia tak, aby sa nielen recyklovali plasty, ale aby sa aj čo najviac zminimalizovala spotreba plastov.

Verejný stojan na bicykel

Čo sa ešte dá recyklovať

Recyklácia sa môže týkať takmer všetkého. Od plechoviek cez papier, textil až po plastové fľaše a mnoho ďalších výrobkov. Niektorí dokonca podnikajú v oblasti zberu a vytvárajú umelecké diela z recyklovaných materiálov. Papier sa môže recyklovať až na buničinu a vytvoriť nový papier, džínsy sa vedia recyklovať na domovú izoláciu. Kreativite sa tu rozhodne medze nekladú.

Každý rok sa na skládky dostane viac ako 11 miliónov ton oblečenia, obuvi a textilu. Darovanie textilu do obchodov s ďalším predajom (second hand) a darcovských kontajnerov je jedným zo spôsobov, ako môžeš dať textilu ďalší život. Ten sa dá recyklovať takmer vo všetkých prípadoch. Niektoré textílie sa tiež môžu recyklovať na handry a iné sa dokážu rozložiť na vlákna na výrobu výplne do autosedačiek či izolácie.

Ďalším typom výrobku s obrovským vplyvom na životné prostredie je technické vybavenie. Nazýva sa elektronický odpad. Ale aj s týmto sa dá niečo spraviť. Prines tvoje staré technické veci predajcom, ktorí môžu využiť ich časti. Alebo ich predaj. Napríklad Apple má recyklačný program, rovnako ako väčšina ostatných technických značiek. 

Forma recyklácie, ktorú môžeš vykonávať doma či na záhrade, je kompostovanie. Zahŕňa premenu kuchynských zvyškov, papiera, kartónov a organických látok (ale nie živočíšnych!) na hodnotný materiál, ktorý umožní vrátiť živiny do pôdy a dokončiť prirodzené cykly. 

Recykláciou 100 ton papiera sa ušetrí 1 hektár 100-ročného lesa, recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy. V porovnaní s výrobou z primárnych zdrojov sa takto šetrí aj obrovské množstvo energie. Pri skle 25%, pri papieri 70%, pri kovoch 74%, pri hliníku 95% a pri plastoch až 97%!

5. Reuse | Znova-použi | Upcykluj

Predĺženie životnosti výrobkov na čo najdlhšiu dobu je jedným z najdôležitejších pilierov udržateľného života. Zahŕňa:

  • upcyklovanie / opätovné použitie obalov na potraviny v domácnosti a záhrade (krabičky, nádobky od tabletiek, korenín - užitočné pri cestovaní, alebo zipsové vrecúška od cereálií opätovne použi na uskladnenie iných predmetov, plastové tašky ako vrecia na odpadky),
  • tetrapaky, plastové fľaše ci plechovky ako kvetináče,
  • výmena jednorazových plienok za znovu-použiteľné (za dva roky sa spotrebuje až 5000 plienok na dieťa! Jednorazové plienky navyše obsahujú plasty),
  • upcykláciu starého nábytku a iných vecí v domácnosti,
  • opätovné použitie starých látok / odevov na výrobu nového oblečenia alebo mäkkého nábytku, či využitie zvyškov ako čistiacich handier,
  • použitie upcyklovaných materiálov na stavbu domov a kamperizáciu áut,
  • nakupovanie v obchodoch z druhej ruky (second hand) namiesto nových, výmena alebo darovanie oblečenia a iných predmetov, ktoré nám už neslúžia- požičanie vecí, ktoré nepoužívaš / stoja ti nečinne v garáži, na povale či v skrini. Tvoje veci môžeš zatiaľ prenajať, čím sa im dostane nového využitia. Niekto si namiesto kúpy nového požičia tvoju vec = šetrí sa planéta a tebe prichádzajú peniaze na účet. Win win.
Sieťová taška s logom recyklácie

Ženy za život použijú až cca 11000 tampónov / hygienických vložiek. Priemerná vložka obsahuje toľko plastu ako štyri nákupné tašky. Väčšina tampónov taktiež obsahuje plast a je navyše bielená. Plasty ani bielidlá vedome nejeme. Prečo by sme si ich mali zavádzať do tela? Alternatívami môžeme znížiť množstvo plastov a chemikálií a navyše ušetriť veľa peňazí. Ako? Opakovane použiteľný menštruačný kalíšok alebo vložka. Môžeš ho zavádzať ako tampón a fungovať absolútne bez obmedzení. Potrebuješ iba jeden a môžeš ho používať znova a znova. 

Vieme, že nie vždy je jednoduché vyvarovať sa tvorbe odpadu. Avšak základ spočíva v pripravení sa dopredu. Zvykni si nosiť svoje predmety na opakované použitie (slamka, pohár, príbor, taška, fľaška, atď.) všade, kam ideš. Tak sa môžeš vyhnúť "nutnosti" prijímať stovky plastových predmetov.

6. Repair | Oprav

Vždy budú existovať veci, ktoré sa jednoducho nedajú opraviť amatérsky. No nespadni do pasce vyhadzovania niečoho pokazeného, skôr než sa to vôbec pokúsiš opraviť.

Na skládkach každoročne končí množstvo vecí, ktoré by sa dali ľahko opraviť a zachrániť. A niekedy je pritom tak jednoduché zabrániť, aby sa niečo stalo odpadom, iba vďaka drobnej oprave. Poškodené predmety preto môžeš skúsiť opraviť na vlastnú päsť za pomoci YouTube tutoriálov, nechať to odborníkom v opravárenských centrách alebo u ľudí, ktorí sa na toto remeslo špecializujú. 

7. Záver

,,Významné problémy, ktoré máme, sa nedajú vyriešiť na rovnakej úrovni myslenia, s akou sme ich vytvorili.“ - Albert Einstein.

Naša spoločnosť je založená na konzumnom spôsobe života, ktorý sa vo veľkej miere spolieha na pohodlie namiesto udržateľnosti. Môžeme to však zmeniť! Naše malé činy sa sčítajú a spoločne tvoria veľký význam.

Cieľom je, aby aj korporácie a vlády začali robiť veľké zmeny na vrchole reťazca, a to sa môže stať len vtedy, ak budeme zmenou aj my a budeme používať svoj hlas. Tak, že zmeníme naše nákupné zvyky. Využi preto tieto nové informácie, ktoré sme ti poskytli a zapríčiň sa o zmenu. Zmenu v tvojom živote, zmenu voči planéte. Premeň myšlienky na činy. Sprav prvý krok k udržateľnejšiemu spôsobu života a staň sa revolúciou. 

A pamätaj, najekologickejšie zdroje sú tie, ktoré sa vôbec nepoužívajú a nevyrobia. 

Tvoj Shareo tím

Najnovšie blogy

Požičaj si a prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ