Menej je viac. Menej je teraz.

Sme to, čo konzumujeme. Nie, nebudeme teraz poučovať o dôležitosti nutričnej výživy. Budeme hovoriť o inom type výživy. Alimentácii nášho mentálneho zdravia a duševnej pohody. Pretože to, čo sa rozhodneme konzumovať, určuje smerovanie nášho života. 

Čo sa týka jedla, je to jednoznačné a preto upravujeme naše stravovanie návyky. Ale z nejakého dôvodu sme menej ostražití, pokiaľ ide o ďalšie vplyvy, ktoré do nášho života vpúšťame. Je ale dôležité, aby sme sa na chvíľu zastavili a preskúmali, čo naša myseľ musí denne stráviť. Tento moment môžeme využiť na uskutočnenie pozitívnych zmien, ktoré túžime urobiť vo svojom živote.  

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, minimalizmus nezahŕňa úplné vyčistenie životného priestoru. V skutočnosti existujú minimalistické praktiky s cieľom cítiť sa viac ako doma. Cieľom je zbaviť domov – a životný štýl ako celok – vecí alebo návykov, ktoré spôsobujú stres a bránia schopnosti byť produktívnymi a úspešnými takým spôsobom, akým by sme chceli byť. Hoci štúdium minimalizmu má pomerne nedávny pôvod, zistilo sa, že tvorí významný vzťah s kvalitou života. 

Pohľad do minimalistického interiéru bytu

Minimalizmus je v rozpore s materializmom. Zameriava sa na kvalitu a nie kvantitu. Základný princíp tohto konceptu sa zrodil z filozofie, že život je oveľa plodnejší, keď máme okolo seba menej predmetov, ktoré nás rozptyľujú od dôležitých vecí len zriedka zahŕňajúce hmotné predmety. V skutočnosti mnohí ľudia, ktorí sa hlásia k minimalistickému spôsobu života, tak robia v snahe rozvinúť zmysel pre sebaporozumenie a skúmaniu svojich záujmov a vášní. 

Takže pre tých, ktorí sa snažia nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom – a najmä teraz, keď je medzi našimi pracovnými a obytnými priestormi menšia hranica, môže byť minimalizmus veľkou pomocou.

Mentálne zdravie nad zlato 

Minimalizmus tiež pozitívne ovplyvňuje mentálne zdravie. Dáva šancu vyladiť chaos v živote a nastoliť zmenu k lepšiemu. V súvislosti s aplikáciou minimalistických postupov môžeme badať zmeny v oblastiach ako:

  • Pokoj na duši. Tým, že upraceš tvoj obytný a/alebo kancelársky priestor, robíš to isté aj pre tvoju myseľ. Minimalistické prostredie je pokojné, čo nám umožňuje, aby sme neboli príliš stimulovaní. 
  • Koncentrácia. Keď máme menej vecí, máme menej rozptýlení. Jednoduchá matematika. S lepšou koncentráciou začneš z tvojej mysle odstraňovať vnútorný neporiadok. Budeš mať možnosť nájsť si vo svojom priestore miesto, v ktorom sa už nebudeš cítiť rozpoltený na rôzne smery, čo urobí zázraky s tvojím duševným zdravím. Táto novo-objavená koncentrácia sa dá využiť na to, aby sme sa niečo naučili alebo venovali plnú pozornosť konkrétnym ambíciám. V tomto koncepte vzniká aj schopnosť odlíšiť podstatné od nepodstatného. Dokážeme sa vzdialiť od situácií, ktoré pre nás nie sú prospešné, čo nám pomôže spojiť sa so samými sebou na hlbšej úrovni.
  • Sebaistota a autonómia. Ľudia, ktorí praktizujú minimalizmus, sa budú s väčšou pravdepodobnosťou cítiť sebaisto a nezávisle ako jednotlivci. Keď už naokolo nie je toľko vecí, ktoré by nás odvádzali od toho, kým skutočne sme, nastáva jasnejšie a radikálnejšie sebaobjavenie.
  • Neporovnávaš sa toľko s ostatnými. Minimalizmus nie je o zbavení sa toho, čo máme, aby sme mohli vlastniť viac. Je to o zámernom zaobchádzaní s vecami, aby sme sa neustále nenaháňali za životom, ktorý má niekto iný. Keď sa odpútame od túžby po veciach, ľahšie pochopíme, ako málo na materiálnych veciach z dlhodobého hľadiska záleží. 
  • Disciplína. Ľudia, ktorí sa hlásia k minimalistickým praktikám, sú v priemere viac sebadisciplinovaní. Sú schopní nasmerovať svoje úsilie do danej úlohy bez toho, aby sa rozptyľovali nepotrebnými predmetmi alebo myšlienkami.
  • Pozitívne emócie a viac šťastia. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že život s menej znamená, že prídu o zážitky alebo budú mať pocit, že im stále niečo chýba. V skutočnosti je to však práve naopak. Väčšina ľudí žijúcich s menším množstvom fyzických predmetov je šťastnejšia. Zameriavajú sa na to, čo je pre nich skutočne dôležité. Minimalisti tak zažívajú celkovo menej stresu a úzkosti a viac pohody a naplnenia. Dokážu vyťažiť viac zo zmysluplných návykov a interakcií.
Žena s mužom skáču

Vzhľadom na to, že minimalizmus je vnímaný ako holistický životný štýl, praktiky aj výhody sú neoddeliteľne spojené. Myšlienky, ktoré stoja za nezhromažďovaním nepotrebných vecí, sú tie isté myšlienky, ktoré podporujú zmeny v iných oblastiach života, vďaka čomu sú minimalisti schopní zaujať jednoduchý prístup, ktorý im umožňuje rásť rôznymi spôsobmi.

Malý priestor = veľký problém?  

Uprataním obytného priestoru od nepotrebného, nehromadením vecí a najmä nekupovaním prebytočných nových vecí, vytvárame otvorený priestor. Intuitívne, čím je priestor otvorenejší a priestrannejší, tým pokojnejšie a menej stiesnene pôsobí Existujú dôkazy tvrdiace, že ľudská myseľ je ovplyvnená vzdialenosťou medzi objektmi. Takže vytvorenie priestrannejšieho domova opäť pripisuje pozitívne body duševnému zdraviu. 

Domov sa stane čistým plátnom, kde sa môžeš odreagovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý uznáš za vhodný. S týmto priestorom máš možnosť robiť to, čo len chceš. Tvoj domov alebo osobný kútik sa môže stať miestom kreativity, maľovania, cvičenia či sústredenej práce. Využitím tohto novo-vzniknutého priestoru na niečo príjemné sa uvoľňujú aj endorfíny (chemické látky v mozgu), vďaka ktorým sa cítime dobre.

Pohľad na stoličku so stolíkom a izbovou rastlinou

Konzum vs. sebaovládanie

Vlastniť množstvo materiálnych statkov je neskutočne lákavé, preto väčšina z nás tak ľahko prepadne konzumu. Prechod od materialistického životného štýlu k inšpirujúcej jednoduchosti minimalizmu rozhodne nie je ľahké rozhodnutie. Ak sa ale rozhodneš ísť touto cestou, budeš nielen (s)pokojnejší/a, ale budeš mať aj väčšiu kontrolu nad vlastným životom.

Veľkú časť problémov v súvislosti s duševným zdravím tvorí práve pocit straty kontroly nad rôznymi aspektmi života. Tým, že nezameriaš tvoju pozornosť na materiálne statky, ako je príliš veľa oblečenia, nové auto či objekty a predmety, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme alebo využijeme iba raz, dokážeš čeliť problémom efektívnejšie.

Ekologický aspekt 

Konzumerizmus je zodpovedný až za 60 % emisií skleníkových plynov.

Nechaj tento fakt najskôr vstrebať sa. A teraz k hĺbke problému.

Praktizovaním minimalizmu môžeme uniknúť z väzieb konzumnej kultúry a kupovať len veci, ktoré skutočne potrebujeme, spotrebovať tak menej produktov a v dôsledku toho aj produkovať menej odpadu. Kedykoľvek si niečo kúpime, väčšinou to prichádza s obalom. Obaly končia na skládke, alebo sa prevážajú cez pol sveta na recykláciu. Pre náš odpad je oveľa lacnejšie spracovať ho v zahraničí (v Číne a pod.) ako v našej krajine.

Navyše, v rýchlo sa meniacom spotrebiteľskom svete je väčšina produktov vyrobená tak, aby sme ich museli vymieňať každých pár mesiacov. Tovar sa tiež vyrába po celom svete, takže doprava potrebná na jeho doručenie k našim dverám výrazne prispieva k znečisteniu ovzdušia.

Viac o udržateľnosti, dopade nášho nákupného správania sa a tipoch, ako na ekologicky zodpovednejší život, sa dozvieš na našom blogu.

Žena s trasparentom na ekologickom proteste

Paradox voľby

Výskum ukazuje, že ľudia, ktorí nakupujú viac materiálnych predmetov, sú menej šťastní ako tí, ktorí to nerobia. Prečo? Nemalo by vlastnenie vecí viesť k väčšiemu pocitu šťastia? Odpoveď spočíva v tom, čo psychológ Barry Schwartz nazýva „paradoxom voľby“.

Sme bombardovaní možnosťami. Bez ohľadu na to, aké rozhodnutie urobíme, je to nesprávne, pretože namiesto toho sme si mohli vybrať inú možnosť, ale neurobili sme to, pretože sme mali príliš veľa možností. Inými slovami, ako vysvetľuje Barry Schwartz vo svojej prednáške na TED: „čím väčší výber máme, tým menej sme spokojní“. Viete sa v tomto výroku nájsť?

Akonáhle sa vydáme na cestu konzumu, je ťažké sa oslobodiť. Sme vycvičení veriť, že viac je lepšie. Ako hromadíme viac vecí, zvyšujú sa aj očakávania toho, čo by naše nákupy mali poskytnúť. Keď si teda kúpime ďalšiu pohovku, platíme nielen za samotnú pohovku, ale teraz od nej očakávame aj to, že bude pohodlná, esteticky príjemná a vydrží navždy.

Frustrovaný muž

Život s minimalizmom je spôsob, ako sa z tohto vzoru vymaniť. Tým, že si nekúpiš viac vecí ako potrebuješ, už nebudeš čeliť paradoxu výberu. Nemusíš sa rozhodovať, či si chceš pohovku ponechať alebo ju vrátiť. Už nemusíš platiť za predmet, ktorý poriadne nevyužiješ. Môžeš sa vrátiť k oceneniu každej voľby, ktorú urobíš a cítiť sa ako majster v rozhodovaní, a teda šťastnejší!

.bodka

Zmeniť životný štýl na minimalistickejší sa určite môže zdať ako výzva. Všetci sme práve teraz uprostred bezprecedentných skúseností, vyrovnávame sa s pocitmi, ktoré sme nikdy predtým necítili, a učíme sa, ako sa vysporiadať s meniacimi sa časmi. Vzhľadom na toto všetko je dôležité vyhradiť si čas pre seba, nájsť spôsoby, ako čo najlepšie využiť situáciu, v ktorej sa nachádzame. 

Avšak drastická zmena k radikálnemu minimalizmu nie je potrebná a pre väčšinu ľudí ani možná alebo udržateľná. Namiesto toho ale môžeš urobiť malé zmeny, ako napríklad kupovať iba potrebné veci, nehromadiť a využívať službu požičovní. Shareo zabezpečí plynulý prechod k minimalistickejšiemu životu bez pocitu ukrátenia sa o pocit pohodlia. Namiesto kúpy nového si požičiaš to, čo práve potrebuješ a naopak, ponúkneš na prenájom to, čo ti leží doma skladom. 

Minimalizmus nám dáva čas, priestor, jasnosť a slobodu na to, aby sme kultivovali naše pravé ja a naplno sa zapojili do každodenného života. Vydáš sa na cestu k tvojmu vnútornému mieru a pohode?

Prajeme veľa šťastia a trpezlivosti!

Shareo tím

Najnovšie blogy

Požičaj si a prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ