Ekonomicky prosperovať v dnešnom svete je výzvou bez ohľadu na to, čo robíš. Žijeme v dobe nekonečných možností, nezdravej rivality a vyčerpávajúcej súťaživosti. Pridaj k tomu štipku ekonomickej krízy a za hrsť proti-pandemických opatrení a intenzívny koktail ekonomického boja o prežitie je na svete.

Nie je žiadnym tajomstvom, že pandémia si všade na svete vybrala obrovskú daň, ale žiadne biznisy neboli tak postihnuté, ako tie lokálne. Kaviarničky, salóny, butiky, obchody so špecifickým tovarom, lokálne pohybové štúdiá, požičovne a mnohé ďalšie – zoznam je nekonečne dlhý. Veľa ľudí sa prestalo stravovať v miestnych podnikoch a reštauráciách a vzdalo sa služieb, ktoré nie sú vyslovene nevyhnutné.

Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu nie je prekvapujúce, že ľudia majú pri nákupe tendenciu vyberať si tú najlacnejšiu možnosť. Čím sa iba prilieva do už beztak tučného konta majiteľov veľkých spoločností. A tu vzniká hneď niekoľko podnetov na zamyslenie. 

Keď nakupuješ na miestnej úrovni, podporuješ svoju komunitu. Z miestnych výdavkov totižto profituje celá komunita, nielen majiteľ obchodu. Majitelia miestnych podnikov sú tvoji príbuzní, priatelia a susedia. Sú dôležitou súčasťou komunity a miestneho hospodárstva.

Figúrky na doske stolovej hry

Trh práce je v súčasnosti veľmi nestabilný. Podporovaním lokálneho biznisu udržiavaš podnik otvorený, dávaš v ňom ľuďom prácu a pomáhaš miestnej ekonomike viacerými spôsobmi. Ako? Viac peňazí zostáva v komunite, pretože miestne podniky často spolupracujú s inými miestnymi podnikmi, poskytovateľmi služieb a poľnohospodárskymi podnikmi. Lokálne transakcie tak pomáhajú rozvíjať ďalšie podniky, ako aj miestny daňový základ.

Podľa Civic Economics sa z každého eura, ktorý minieš v lokálnom podniku, vráti do miestnej ekonomiky 3-krát viac peňazí v porovnaní s tými peniazmi, ktoré minieš vo väčšom reťazci (a 50-krát viac v porovnaní so zahraničným internetovým predajcom!).

Navyše, keď sa miestnym podnikom darí, pomáhajú vytvárať pracovné miesta, budovať priemysel a podporovať potenciál budúceho rastu. Malé podniky sa často vracajú späť do komunity aj inými spôsobmi: darcovstvom, nákupom alebo finančnou podporou iných nezávislých skupín. Verejné prínosy tiež výrazne prevyšujú verejné náklady.


Miestne podniky vyžadujú relatívne málo infraštruktúry a efektívnejšie využívajú verejné služby v porovnaní s veľkými obchodnými reťazcami.

Nástenka s nápisom Support local business

Unikátne lokálne podniky tiež vytvárajú charakter a prosperitu. Práve charakter miestnej komunity je z veľkej časti definovaný podnikmi, ktoré v nej sídlia, a to zohráva veľkú úlohu pri celkovej spokojnosti s miestom, kde žiješ, a pri hodnote tvojho domova a majetku.

Konkurencia a rozmanitosť takisto vedú k väčšiemu výberu pre spotrebiteľov. Trh tisícov malých podnikov je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť inovácie a nízke ceny v dlhodobom horizonte.

Veľkým spoločnostiam ide predovšetkým o peniaze. Záleží im len na tom, aby dosiahli konečný zisk, aby mohli ešte viac zbohatnúť a vyplatiť svojim akcionárom tučný výnos z ich investície. Nehovoriac o tom, že mnohé z nich poskytujú výrobky nižšej kvality, ktoré nás koniec koncov nútia nakupovať znova a znova, vždy keď sa výrobku skončí jeho životnosť. A prečo je práve nízka kvalita obrovským problémom? Časté nákupy takýchto výrobkov podporujú konzumizmus, ktorý je hlavným nepriateľom planéty a budúcnosti ľudstva. Nie, nepreháňame. Ekologický dopad konzumného správania sa je katastrofálny. 

Podpora lokálneho trhu má neporovnateľne pozitívnejší vplyv na životné prostredie.

Miestne biznisy ponúkajú lokálne vyprodukované výrobky či iné udržateľné alternatívy, čo si vyžaduje menej dopravy a outsourcingu. Spotrebuje sa tak menej pôdy, vody, energií, odpadu, plastu, skracujú sa logistické trasy a klesajú emisie a dopravné zápchy, minimalizuje sa strata biotopov a prispieva k celkovému menšiemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Viac o vplyve konzumného správania a udržateľnej ceste sa dozviete na našom blogu

Ruky naťahujúce sa za sebou

Ovocím spojenia lokálneho biznisu s udržateľnosťou cirkulárnej ekonomiky je priestor, do ktorého sa môže zapojiť celá slovenská komunita a prispieť tak nielen ku kolektívnemu rastu, ale aj tomu individuálnemu. Áno, aj ty. Shareo je rýdzo slovenská platforma, kde môžeš svoje veci ponúknuť do prenájmu, vďaka čomu si privyrobíš a navyše pomáhaš osobe na druhej strane. Tebe pasívne zarába vec, ktorá ti stála nečinne skladom a pričiňuješ sa zároveň k zníženiu konzumného správania sa. Ako to? 

Už nemusíš  kupovať nové, jednoducho si to požičaj. Mágia cirkulárnej ekonomiky spočíva práve v zázračnom (znovu-objavenom) spôsobe zdieľania už existujúcich predmetov. Táto služba znižuje dopyt po kúpe nových výrobkov, čo má značne pozitívny dopad na životné prostredie a ponúka príležitosť rastu lokálnej komunity. Každý občan či spoločnosť sa môže zapojiť v oboch smeroch výmeny. 

Puzzle na stole

Pri podpore lokálneho biznisu podporuješ Slovensko. Podporuješ rast našej ekonomiky, zlepšenie infraštruktúry, prispievaš k ochrane životného prostredia a vyberáš sa cestou pomalšieho životného štýlu. Takého, kde nie je prioritou naháňať sa za konzumom a bez zmyslov kupovať nové produkty kvôli lákavej visačke. Vykračuješ smerom k udržateľnejším zajtrajškom, kde záleží na planéte, na ľuďoch a v neposlednom rade, na tebe samotnom/ej. 

A ak sa rozhodneš vykročiť smerom ku nám, radi ťa privítame v našej komunite

Shareo tím

Najnovšie blogy

Požičaj si a prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ