Shareo je tzv. peer-to-peer platforma na prenajímanie hnuteľných vecí. Spájame ľudí, ktorí vlastnia veci s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Naše služby aktuálne ponúkame na území Slovenska.

Ak chceš niekomu prenajať tvoje veci, tak ti stačí:

 • Vytvoriť si profil.
 • Pridať inzerát.
 • Schváliť prichádzajúcu žiadosť o prenájom od nájomcu.
 • Odovzdať vec nájomcovi.
 • Užiť si tvoj zárobok, ktorý sa dostaví ihneď po vrátení tvojej veci nájomcom.

Pokiaľ napríklad práve tvoríš stavebný projekt, ručného náradia alebo rôznej mechanizácie nie je nikdy dosť. Ak si zase športový typ, tak u nás nájdeš rôzne športové pomôcky, či už pre letné alebo zimné športy. Možno si tiež s obľubou užívaš čas na záhrade alebo miluješ cestovanie. Výber produktov v týchto kategóriách je skutočne pestrý.

Tiež sa môžeš inšpirovať v ostatných kategóriách, ktoré sme pre teba poctivo pripravili v rámci záberu nášho trhu.

Na čo si spomenieš, to ti požičiame, kreativite sa medze nekladú! (Samozrejme s výnimkou všetkého nezákonného :) )

Do prenájmu môžeš uviesť v podstate čokoľvek, ak to teda nepatrí do kategórie ,,nezákonné, nevhodné alebo urážlivé pre ostatných”. Platí u nás jediné všeobecné pravidlo: ak tvoj predmet nikomu neublíži, nikoho neurazí a nespadá pod nálepku ,,ilegálne”, tak máš od nás zelenú. 

Aby sme zaistili, že naša platforma zostane príjemným a bezpečným komunitným priestorom, bezodkladne odstránime inzeráty, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá alebo sú v rozpore s OP. Ak si nie si istý/á položkou, ktorú chceš pridať, pošli nám email na adresu info@shareo.sk a radi ti s tým pomôžeme.

So službou Shareo máš k dispozícii digitálny marketplace, ktorý ti umožňuje rýchlo vyhľadávať a porovnávať veci na prenájom na základe rozpočtu a lokality.

Shareo zlepšuje dynamiku ekonomiky a finančnú situáciu jednotlivcov i firiem prostredníctvom prenájmu nedostatočne využívaných vecí. So Shareo je prenájom absolútne jednoduchý, transparentný a realizovateľný iba pár kliknutiami. 

Tradičné požičovne často nemajú vlastné webové stránky alebo transparentne nezverejňujú ceny a dostupnosť.

Klasický prenájom väčšinou zahŕňa:

 • Obvolávanie či návštevu rôznych požičovní s cieľom zistiť ceny a dostupnosť.
 • Browsovanie viacerých webových stránok kvôli kontrole recenzií.
 • Cestovanie za prenájmom do sídla požičovní, ktoré často nie sú blízko tvojho bydliska.
 • Vypĺňanie a podpisovanie papierov s nejasnými dohodami.

Áno, presne tak. Shareo môžu skutočne používať VŠETCI. A to, samozrejme, v oboch smeroch - ako na strane prenajímateľa, tak aj na strane nájomcu. 

Práve toto bolo naším cieľom, aby sme dosiahli plnohodnotné využívanie a maximálne naplnenie strany ponuky i dopytu na našej platforme. Shareo poskytuje nový a širší trh potenciálnych zákazníkov, navyše v online svete.

Podnikavé duše určite vedia, že nie je nič lepšie, ako nájsť možnosti pasívneho zárobku v kontexte ekonomického rastu, ktoré ti tak vykryjú aj ťažšie časy či obdobia, keď máš práce menej. 

V tomto momente mnohé z tvojich vecí pravdepodobne ležia nevyužité v garáži alebo zbierajú prach v podkroví a nezarábajú ti peniaze.

Áno, práve spoluprácu s požičovňami oceňujeme a sme za ňu nesmierne vďační. 

Našou víziou je už existujúce požičovne považovať za našich relevantných obchodných partnerov a v žiadnom prípade nie za konkurenciu.

Funguje na akomkoľvek zariadení ako počítač, mobil a tablet. K správnemu fungovaniu potrebuješ iba prístup na internet.

Pokiaľ sa chceš zaregistrovať ako prenajímateľ či nájomca, tak klikni v hornej lište na pravej strane na ikonku ,,Registrácia“ a vyplň všetky povinné údaje.

Našou prioritou je zabezpečiť, aby sa používatelia služby Shareo cítili na tejto platforme bezpečne.

Shareo overenie pozostáva z viacerých krokov:

 •  Overenie používateľa pri registrácii

Pri registrácii na Shareo bude musieť každý prenajímateľ i nájomca poskytnúť základné údaje o jeho osobe (právnická aj fyzická osoba). 

Zároveň prebehne overenie prostredníctvom jeho emailu.

 • Overenie nájomcu pri platbe a odovzdaní prenajatej veci

Každý prenajímateľ bude musieť skontrolovať totožnosť nájomcu s údajmi v našom systéme podľa jeho dokladu totožnosti a súčasne bude môcť aj vizuálne skontrolovať jeho totožnosť podľa fotografie z dokladu totožnosti. V prípade, že nájomca odmietne dať prenajímateľovi k nahliadnutiu preukaz totožnosti za účelom kontroly údajov, odporúčame každému prenajímateľovi zrušiť tento prenájom a neodovzdať nájomcovi svoju vec určenú na prenájom.

Nakoľko sú všetky platby realizované iba prostredníctvom Shareo a online platobných brán, tak údaje o majiteľovi bankového účtu, z ktorého bol uhradený prenájom, sú tiež plnohodnotným identifikátorom.

Bez všetkého vyššie uvedeného nie je možné zrealizovať prenájom pre zachovanie maximálnej bezpečnosti.

 • Hodnotenie hviezdičkami a recenzie

Platforma Shareo si zakladá na spätnej väzbe. Po ukončení prenájmu budú obaja používatelia požiadaní, aby poskytli hodnotenie hviezdičkami s možnosťou komentára. Hodnotiaci systém zabezpečuje vyššiu úroveň komfortu pre všetkých používateľov pri každej výmene.

Preto aj teba vyzývame k hodnoteniu opačnej strany, čím pomôžeš ďalším užívateľom pri budúcich prenájmoch vybrať si tých správnych partnerov.  

Tieto metódy poskytujú používateľom istotu, že protistrana je tým, za koho sa vydáva. Všetky informácie sú bezpečne uložené a nie sú zdieľané bez tvojho predchádzajúceho súhlasu. Výnimkou sú prípady, kedy sú tieto údaje potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov, ktoré sleduje Shareo alebo nájomca, resp. prenajímateľ, a prípadov, kedy sme povinní tieto údaje poskytnúť tretím osobám na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo keď ich potrebujeme poskytnúť tretej strane za účelom splnenia našich zmluvných povinností. Shareo tiež ukladá všetky komunikácie z chatu prostredníctvom aplikácie/webu pre prípad riešenia sporov.

Registrácia a zverejňovanie inzerátov v neobmedzenom množstve je úplne ZADARMO.

Aby to však tak aj ostalo, fungujeme na báze minimálnej provízie a to iba zo zrealizovaného a ukončeného prenájmu. Transparentnosť je pre nás dôležitá, preto vám radi vysvetlíme prevádzku tejto služby. 

Z každého ukončeného prenájmu sa strhnú prenajímateľovi poplatky:

 • 15% servisný poplatok z hodnoty prenájmu a doplnkových služieb prenajímateľa uvedených v inzeráte
 • 2% servisný poplatok z hodnoty kaucie (Iba pri dlhodobých prenájmoch a ak bola kaucia požadovaná prenajímateľom – čítaj ďalej (*1)

(*1) VYSVETLENIE: Tento poplatok platí iba vtedy, ak samotný prenájom trvá viac ako 5 dní či 7 dní. Prečo viac ako práve 5 až 7 dní? Lebo v prípade krátkodobého prenájmu vieme použiť platobnú metódu dočasného zablokovania peňazí na účte nájomcu (tzv. predautorizácia platby). Tzn. peniaze zostanú síce na účte nájomcu, ale nemôže nimi ďalej disponovať, až kým nedáme z nášho systému pokyn, že prenájom bol riadne ukončený. V tomto prípade nemusí nikto platiť žiadne poplatky platobnej bráne za hodnotu kaucie. Táto možnosť je však limitovaná maximálne 7 dňami a začína plynúť termínom úhrady nájomcom.
- 5 dní je v prípade, ak bol prenájom dohodnutý dlhšie vopred (nájomcovi pošleme 3 dni pred termínom prenájmu link na úhradu, ktorú musí zrealizovať do 24 hodín).
- Až 7 dní to môže byť v prípade, ak bol prenájom dohodnutý napr. v ten istý deň, kedy začína samotný prenájom (v tomto prípade pošleme nájomcovi link na úhradu okamžite, ktorú musí zrealizovať do termínu začiatku prenájmu).

Pre lepšiu predstavivosť si môžeš pár príkladov pozrieť TU.

O tieto poplatky je ponížená odmena pre prenajímateľa z celkovej hodnoty prenájmu. 

Prečo potrebujeme tieto poplatky? Pomáhajú nám naďalej vytvárať, udržiavať a zlepšovať našu platformu a zároveň poskytovať bezproblémovú a profesionálnu úroveň služieb. Využívame ich tiež na zabezpečenie maximálnej ochrany používateľov a bezpečného chodu prenájmov a platieb. 

Shareo je slovenská firma so sídlom v Slovenskej republike. Z tejto podstaty registračná povinnosť nevzniká. V každom prípade je potrebné sa vždy riadiť aktuálnymi daňovými zákonmi Slovenskej republiky.

V ideálnom prípade, pokiaľ si fyzická osoba, ktorá nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, tak sa na tento prípad vzťahuje tzv. „príležitostný príjem“. A teda tvoje zisky/príjmy nemusíš uvádzať v daňovom priznaní a nijako zdaňovať. Takýto príležitostný príjem je ale štandardne limitovaný sumou max. 500€/ročne. Tzn., že ak nepresiahneš túto sumu, tak nemusíš platiť žiadne dane. Ak ju ale presiahneš, tak už áno. 

Samozrejme, je vždy dobré poradiť sa s účtovníkom, pretože rôzne prípady majú rôzne odpovede na túto otázku. Túto odpoveď preto považuj za čiastočnú a riaď sa vždy platnými právnymi predpismi.

Od začiatku, a to aj pred samotným zaslaním žiadosti o rezerváciu, sa komunikuje cez Shareo chat. Tu si môžete spoločne dohodnúť všetky detaily ohľadne produktu alebo samotného prenájmu. Pokiaľ dostaneš do Shareo chatu nejakú správu, tak automaticky dostaneš aj emailovú notifikáciu o tejto správe. 

Telefonický kontakt na nájomcu budeš mať k dispozícii v detaile objednávky a to až po jeho úhrade, ktorá je možná vždy najskôr 3 dni pred samotným prenájmom. Slúži hlavne na účel finálneho prevzatia/vrátenia požičanej veci, v prípade meškania na dohodnutý termín prevzatia/vrátenia alebo v prípade, ak sa neviete nájsť na dohodnutom mieste stretnutia a podobne.

Chceme však upozorniť, že v rámci komunikácie je zakázané vymieňať si akékoľvek kontaktné údaje ako: telefónne číslo, email, odkaz na iné webstránky a podobne. Komunikácia musí prebiehať iba v rámci Shareo OP.

So Shareo je vytváranie inzerátov a prenajímanie vecí veľmi jednoduché! Stačí si prejsť týchto pár bodov, ktoré slúžia ako tipy k vytvoreniu úspešného inzerátu a získaniu väčšieho záujmu zo strany nájomcov. Vynalož teda dostatočné úsilie, aby tvoj inzerát stál za to! Čím prepracovanejší bude, o to viac peňazí môžeš zarobiť. 

 • Registrácia – Pridať inzerát môže iba registrovaný prenajímateľ.
 • Názov – Priprav si krátky a výstižný názov tvojho produktu. Pre nájomcov tak bude jednoduchšie a rýchlejšie nájsť a vybrať si práve tvoju vec.
 • Fotky – Svoju vec poriadne vyčisti a urob viacero reprezentatívnych fotiek, ktoré pridáš do inzerátu. Nezabudni, že fotky predávajú! A preto odporúčame dať si na nich záležať. 
 • Popis – Daj si tiež záležať na dôkladnom popise/špecifikácii produktu. Veľa nájomcov si vyberá veci podľa presného popisu a funkcií. Ak ti budú práve tieto informácie chýbať, tak sa ti môže ľahko stať, že prídeš o nemalé množstvo prenájmov. Nezabúdaj tiež, že je treba byť čestný a uviesť naozaj pravdivé údaje. 
 • Manuál – Pokiaľ máš tiež k dispozícii manuál, technický list alebo inú dokumentáciu, neváhaj to pripojiť k inzerátu.
 • Adresa – Pridaj adresu, kde sa tvoja vec nachádza a kde si ju nájomca bude vedieť vyzdvihnúť. Dôležité je mať túto adresu stále aktuálnu, keďže nájomcovia vyhľadávajú a robia rezervácie často práve na základe konkrétnej lokality. Miesto stretnutia je vždy tebou zvolená adresa, pokiaľ si nedohodnete s nájomcom inú adresu. Finálne rozhodnutie je však vždy na tebe.
 • Cena – Stanoviť adekvátnu cenu produktu je iba na tebe. Maj však na mysli, že „tvoj sused“ nikdy nespí  a ty musíš mať konkurencieschopnú cenu, aby si si zvýšil počet prenájmov. A teda odporúčame ísť zlatou strednou cestou. Príliš lacná cena môže vyvolať pochybnosti o kvalite a príliš drahá nebude atraktívna pre väčšinu potenciálnych nájomcov.  
 • Kaucia – Či si stanovíš kauciu a v akej sume je opäť iba na tebe. Závisí to od toho, akú stratégiu prenajímania si zvolíš.
 • Dostupnosť/Kalendár – Jedným z najdôležitejších bodov je nastaviť si tvoju dostupnosť v kalendári a tiež ju pravidelne aktualizovať. Tzn. pokiaľ vieš, že v nejakom konkrétnom termíne potrebuješ tvoju vec, tak si nastavíš v kalendári nedostupnosť a nájomca nebude môcť na tento termín vytvoriť rezerváciu.

Shareo používatelia si stanovujú cenu prenájmu a výšku zálohy iba podľa seba. Maj však na mysli, že ceny musia byť konkurencieschopné, a preto odporúčame najskôr porovnať ceny za obdobné produkty u iných prenajímateľov. Pri cenotvorbe ber do úvahy aj vek a stav tvojej veci. Cena by sa teda mala prispôsobiť existujúcemu trhu, v opačnom prípade budeš riskovať nezáujem zo strany nájomcov.

Kaucia – či stanovíš kauciu a v akej hodnote je opäť iba na tebe. Závisí to od toho, akú stratégiu si zvolíš. Na kauciu máš samozrejme nárok a je to pre teba jednou z ďalších istôt, ako sa domôcť finančnému vyrovnaniu v prípade sporov s nájomcom. No ak si stanovíš veľmi vysokú hodnotu kaucie, tak je pravdepodobné, že to bude mať vplyv na záujem nájomcov.

V Shareo chápeme, že na začiatku sa môže zdať zložité nastaviť správnu cenu za tvoje veci, a preto sme pripravili ako pomôcku pár našich tipov v číslach:

 • 2% až 5% z hodnoty tovaru – odporúčaná cena prenájmu za štandardný deň. Samozrejme, zvykom je nastaviť si pri dlhších prenájmoch dodatočné zľavy na konkrétne dĺžky prenájmu (napr. výhodnejšia cena za týždenný /mesačný prenájom a pod.).
 • cca. 3O% z hodnoty tovaru – ak sa rozhodneš požadovať od nájomcu aj kauciu, tak z našich skúseností je cca 30% zlatá stredná cesta.

Cenu prenájmu i kauciu vieš kedykoľvek vo svojom inzeráte upraviť a prispôsobiť ju tvojim nazbieraným skúsenostiam.

Po vytvorení rezervácie nájomcom dostane prenajímateľ e-mail so žiadosťou o rezerváciu. Potom má prenajímateľ 24 hodín  na schválenie alebo zamietnutie nájomcovej žiadosti o rezerváciu. V prípade, že prenajímateľ nestihne reagovať na túto žiadosť v určenom termíne, je táto žiadosť automaticky zrušená.

Pokiaľ prenajímateľ schváli nájomcovu žiadosť o rezerváciu, tak následne prebehne úhrada nájomcom (vždy najskôr 3 dni pred samotným začiatkom prenájmu).

Dôležité je, aby mali obe strany zariadenia s prístupom na internet.

Odovzdanie veci prenajímateľom a prebratie veci nájomcom:

 1. Obe strany –  sa stretnú na vopred dohodnutom mieste a čase. Potom stačí nasledovať pokyny Shareo aplikácie.
 2. Prenajímateľ – skontroluje a potvrdí identitu nájomcu podľa dokladu totožnosti s údajmi o nájomcovi, ktoré má v tomto kroku k dispozícii v aplikácii Shareo.
 3. Obe strany –  si spolu skontrolujú vec, či jej aktuálny stav zodpovedá stavu z inzerátu. Následne prenajímateľ zaškolí nájomcu do používania. Ideálne je, ak si používanie a funkcie vedia predviesť priamo na mieste a teda aj otestovať funkčnosť prenajímanej veci.
 4. Nájomca – popíše aktuálny stav prenajímanej veci, či jej stav zodpovedá stavu z inzerátu, alebo tiež pridá poznámky ako napr. zjavné vonkajšie poškodenia, nefunkčnosť nejakej z funkcií a podobne. Samozrejme, je vhodné si tento popis najskôr odkomunikovať spolu s prenajímateľom a vložiť ho tam po spoločnom odsúhlasení. Nájomca týmto potvrdzuje prebratie danej veci.
 5. Prenajímateľ – už iba potvrdí odovzdanie prenajímanej veci, čím aj automaticky potvrdí správnosť popisu aktuálneho stavu zo strany nájomcu. Prenajímateľ týmto potvrdzuje odovzdanie danej veci.

Upozornenie – Odporúčame neodovzdať alebo neprebrať veci, pokiaľ napr.:

 • Nájomca odmietne ukázať prenajímateľovi doklad totožnosti a nie je teda možné overenie jeho identity.
 • Pri odovzdaní prenajímateľom prenajímaná vec prejavuje zjavné známky takého poškodenia, ktoré môžu ohroziť život a zdravie, alebo je zjavné, že je zariadenie vo veľmi zlom technickom stave a teda hrozí jeho porucha. 

Vrátenie veci nájomcom a prebratie veci prenajímateľom:

 1. Obe strany –  sa stretnú na vopred dohodnutom mieste a čase. Potom už iba stačí nasledovať pokyny Shareo aplikácie.
 2. Obe strany –  si spoločne skontrolujú vec, či jej aktuálny stav zodpovedá stavu z prvotného odovzdania. Ideálne je, ak si vedia priamo na mieste otestovať funkčnosť prenajímanej veci.
 3. Prenajímateľ – popíše aktuálny stav prenajímanej veci, či jej stav zodpovedá stavu z prvotného odovzdania, alebo tiež pridá poznámky ako napr. poškodenia, nefunkčnosť a podobne. Tiež je v tomto kroku možné v prípade poškodenia strhnúť určitú sumu zo zaplatenej kaucie alebo zakliknúť informáciu o meškaní nájomcu s vrátením prenajatej veci. Prenajímateľ týmto potvrdzuje prebratie danej veci.
 4. Nájomca – už iba potvrdí odovzdanie prenajímanej veci, čím aj automaticky potvrdí správnosť popisu aktuálneho stavu zo strany prenajímateľa. Nájomca týmto potvrdzuje odovzdanie danej veci

Vyčistenie veci: 

 • Je povinnosťou prenajímateľa odovzdať nájomcovi vec riadne vyčistenú.
 • Na druhej strane je nájomca povinný túto vec vrátiť v totožnom stave, v akom ju prebral, teda opäť riadne vyčistenú.

To je nám samozrejme ľúto, no vieme, že máš pádny dôvod na zrušenie rezervácie. A preto sa nemusíš báť, aj na tento prípad existuje riešenie. 

Stačí, ak sa dostaneš do svojich aktuálnych rezervácií a tam zaklikneš zrušenie schválenej rezervácie. 

 • Ak urobíš zrušenie rezervácie pred úhradou prenájmu nájomcom, tak je pre teba bezplatné.
 • Ak však zrušíš rezerváciu v čase po úhrade prenájmu nájomcom, tak ti bude účtovaný storno poplatok štandardne vo výške 15% z ceny rezervovaného prenájmu. 

Prečo storno poplatok? Nájomca počíta s tým, že prenajímanú vec v tomto čase dostane k dispozícii a zrušenie rezervácie mu môže spôsobiť nemalé komplikácie.

Viac o storno poplatkoch sa dočítaš TU.

Štandardné miesto prevzatia/vrátenia prenajatej veci je tvoja adresa, ktorú si zadal pri vytvorení inzerátu. Preto je povinnosťou nájomcu prísť na túto adresu. Táto adresa môže byť zmenená iba na základe vašej vzájomnej dohody. Tieto skutočnosti si môžeš s nájomcom dohodnúť buď cez Shareo chat alebo telefonicky (kontakt bude sprístupnený v detaile objednávky hneď po úhrade nájmu nájomcom).

Predĺženie doby prenájmu:

Pokiaľ potrebuje nájomca predĺžiť dobu prenájmu, je ideálne, ak ťa najskôr kontaktuje a dohodnete sa, či je toto predĺženie z tvojej strany možné. 

V prípade tvojho súhlasu stačí, ak si nájomca otvorí v Shareo aplikácii svoju rezerváciu a tam odošle žiadosť o predĺženie doby prenájmu priamo na teba, ty ju schváliš a nájomca doplatí zvyšné nájomné.

Vec je vrátená neskôr ako v dohodnutý čas:

Ideálne by ťa mal nájomca vopred kontaktovať so žiadosťou o predĺženie doby prenájmu. 

Ak sa tak však nestane, pokús sa s nájomcom spojiť cez Shareo chat alebo telefonicky, aby si zistil/a príčinu omeškania. Následne sa spoločne dohodnete na ďalšom postupe. 

Samozrejme, máš nárok na pokutu voči nájomcovi, a to pokiaľ nájomca mešká viac ako 30 minút. Táto pokuta sa potom zvyšuje za každú začatú hodinu po dohodnutom termíne spätného odovzdania tvojej veci. 

Viac sa dočítaš v OP a v zozname pokút.

Pokiaľ príde k takejto situácii, ideálnym riešením je, ak sa s nájomcom dohodnete na adekvátnej náhrade škody. Tzn. stanoví sa, či bola vec poškodená zavinením nájomcu a ak áno, tak akú čiastku musí nájomca prenajímateľovi uhradiť ako náhradu spôsobenej škody.

Pokiaľ bola prenajímateľom požadovaná kaucia, tak suma, na ktorej si sa dohodol/dohodla s nájomcom, mu bude strhnutá z kaucie. Stačí, ak prenajímateľ v procese vrátenia zaznačí túto sumu v aplikácii.

Pokiaľ je dohodnutá suma vyššia ako bola požadovaná kaucia, tak sa nájomcovi strhne celá kaucia, prevedie sa na účet prenajímateľa a zvyšok sumy si odovzdáte v hotovosti alebo prevodom na účet podľa vzájomnej dohody.

Pokiaľ príde k takejto situácii a nie je nijakým spôsobom možné skontaktovať sa s nájomcom a získať od neho späť tvoju vec, tak je ideálne obrátiť sa na políciu a riešiť ďalej túto situácii podľa ich pokynov a odporúčaní.

V prípade, že orgány činné v trestnom konaní budú požadovať od Sharea nejaké dáta z našej aplikácie, budeme s nimi samozrejme spolupracovať a poskytneme im všetky potrebné informácie a podklady.

Po úspešnom ukončení prenájmu pošle Shareo tvoje zarobené peniaze v nasledovných 1-2 pracovných dňoch. V ojedinelých prípadoch tento proces môže trvať do max. 7 pracovných dní. 

Pripísanie peňazí na tvoj účet môže trvať 1-2 pracovné dni v závislosti od toho, v akej banke máš účet. Pokiaľ nedostaneš v tomto termíne peniaze, je potrebné okamžite kontaktovať Shareo a my to obratom vyriešime.

Tvoje zarobené peniaze vždy posielame iba na tvoj bankový účet uvedený pri registrácii, preto si daj záležať, aby si zadal/a správne číslo účtu a v prípade zmeny ho dodatočne upravil/a v tvojom Shareo účte.

Shareo zmazalo tvoj inzerát pravdepodobne z dôvodu, že si porušil OP

Našou snahou je vyhnúť sa takémuto konaniu a pokiaľ to okolnosti umožňujú, tak najskôr kontaktujeme a požiadame prenajímateľa, aby si svoj inzerát upravil, alebo mu zmažeme len časť inzerátu (text, fotky, atď.), ktorou porušil Shareo OP.

Požičaj si či prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ.