Úhrada prenájmu i kaucie je realizovaná vždy pred začiatkom prenájmu a to dvoma spôsobmi.

To, aký spôsob bude použitý v jednotlivých prípadoch, môžeš nájsť v tabuľke:

Typ platby: Platba kartou - Predautorizácia (ak je medzi úhradou a ukončením prenájmu menej ako 7 dní):

Úhrada je vykonaná v čase, kedy realizuješ samotnú platbu.

  • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za menej ako  3 dni od vytvorenia a schválenia rezervácie prenajímateľom, tak dostaneš hneď možnosť uhradiť potrebnú sumu. 
  • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za viac ako 3 dni od vytvorenia a schválenia rezervácie prenajímateľom, tak dostaneš 3 dni pred samotným prenájmom e-mail s pokynmi na úhradu.

Typ platby: Platba kartou - Uloženie karty (ak je medzi úhradou a ukončením prenájmu viac ako 7 dní):

Úhrada je realizovaná automaticky na základe údajov z tvojej platobnej karty, ktoré si zadal pri vytvorení žiadosti o rezerváciu.

  • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za menej ako 2 dni od vytvorenia rezervácie, tak peniaze sa ti strhnú okamžite po schválení rezervácie prenajímateľom.
  • Pokiaľ sa má realizovať prenájom za viac ako 2 dni od vytvorenia rezervácie a schválenia prenajímateľom, tak ti peniaze budú strhnuté z účtu až približne 2 dni pred samotným prenájmom.

Tzn. celá hodnota prenájmu a kaucie je uhradená pred samotným začiatkom prenájmu a bez tejto úhrady nie je možné realizovať samotný prenájom.

Vrátenie kaucie:

Po úspešnom ukončení prenájmu ti pošle Shareo sumu kaucie v nasledovných 1-2 pracovných dňoch. V ojedinelých prípadoch tento proces môže trvať do max. 7 pracovných dní. 

Pripísanie peňazí na tvoj účet môže trvať 1-2 pracovné dni v závislosti od toho, v akej banke máš účet. Pokiaľ nedostaneš v tomto termíne peniaze, je potrebné okamžite kontaktovať Shareo a my to obratom vyriešime.

Požičaj si či prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ.